Financiële samenvatting investeringen

Financiële samenvatting investeringen

In onderstaande tabellen zijn de afwijkingen in de afschrijvingslasten weergegeven.
Dit betreft een samenvatting van de afwijkingen die genoemd staan onder de hoofdstukken "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren" en "Voortgang investeringen 2017".

De hieronder genoemde bedragen zijn indicatief. Nog niet alle kredieten kunnen nu al worden afgesloten en de afwijkingen zijn op basis van inschattingen, wat nu bekend is.

Het bovenstaande betekent, dat er naar verwachting sprake is van een lagere afschrijvingslast in de begroting 2018 en verder.
De afschrijvingslasten 2018 worden in de loop van het jaar 2018 geboekt. Bij de 2e bestuursrapportage 2018 zullen alle afschrijvingslasten in beeld worden gebracht. Deze bijstellingen zullen daarvan onderdeel uitmaken.