Economische zaken

Economische zaken

Prestaties 2017

4.1 Een lokale vitale economieVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Evaluatie herinrichting centrumplan Lemelerveld.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%

Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Uitgeven bedrijfskavels.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Verder samenwerken Regio Zwolle.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Participeren in aanleg van glasvezel in buitengebieden.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Participeren in aantakking N348 (noordelijke).

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Participeren in aantakking N348 (zuidelijke en centrum).

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Participeren in herinrichting Jagtlusterallee.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Participeren in uitbreiden bedrijventerrein "t Febriek - gedeelte Stappenbelt.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Participeren in vaststellen van een centrumvisie Dalfsen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Participeren in ontwikkelen kwaliteit buitengebied via actualiseren VAB beleid.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
4.2 OndernemersklimaatVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Vergaderingen ondernemersverenigingen/industriële clubs bijwonen (minimaal één wethouder vaak twee).

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Bedrijvencontactavond organiseren met innovatieprijs.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Prestaties voorgaande jaren

4.1 Een lokale vitale economieVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
4.3 Vestigingsmogelijkheden voor bedrijvenVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Indicatoren

Indicatoren 2017BronNulmetingBegroot 2017Stand september 2017Toelichting

4.1 Een lokale vitale economie

WerkgelegenheidLISA9836 (2013)10.33011.126*
Toelichting

* Het aantal werkzame personen was te voorzichtig begroot met 10.330. In werkelijkheid is het aantal werkzame personen eind 2016 11.126. Dit komt mede door de aantrekkende economie. Opvallende stijgers zijn groothandel, eet- en drinkgelegenheden en het openbaar bestuur.

WW uitkeringen / WerkzoekendenC.W.I. (Centrum Werk en Inkomen)737 (2014)570546*
Toelichting

*stand per juli 2017.

Uitgifte aantal ha per jaarEigen gegevens0 (start 1-1-2014)1,6 ha0,43
Toelichting

Er zijn in totaal 7 intentieovereenkomsten afgesloten met totaal 2,86 ha. De verwachting is dat er in 2017 nog 1,45 ha wordt verkocht.

4.2 Ondernemersklimaat

Aantal bedrijfsbezoekenEigen gegevens18 (2014)107

Incidentele financiële afwijkingen

Incidentele financiële afwijkingen

1. Gronden en landerijen Voordeel € 14.000
Er is sprake van extra inkomsten m.b.t. pachten en huren over het jaar 2017 van € 24.000. Daarnaast zijn de lasten € 10.000 hoger dan geraamd. Voorheen werden deze lasten en baten opgenomen in de grondexploitatie en hebben betrekking op de Niet In Exploitatie genomen Gronden (NIEGG).
Dit is gewijzigd a.g.v. de BBV wijzigingen per 2017.